Terug
Terug
Terug
Terug
Terug
Terug
Terug
Terug
Terug
Terug
Terug
Terug
Terug
Terug
Terug
Terug
Terug
Terug
Terug
Terug

Veelgestelde vragen Gezonde Generatie en 2K40

Q&A Gezonde Generatie en 2K40

Q: WAT IS DE GEZONDE GENERATIE?
A: De Gezonde Generatie bestaat uit kinderen en jongeren die gezond leven omdat ze het zelf willen en er de vaardigheden voor hebben, in een omgeving die verleidt tot gezond gedrag. Met gezond bedoelen we dan een staat van fysieke, mentale en sociaal-emotionele balans, die je de vrijheid en de mogelijkheden geeft om je volledige potentieel te benutten.

Q: WAAROM IS DIT URGENT?
A: De Nederlandse jeugd loopt grote vermijdbare gezondheidsrisico’s. Als we niets doen, is over twintig jaar de helft van Nederland chronisch ziek. Om dit te voorkomen gaan 20 gezondheidsfondsen voor een Gezonde Generatie in 2040 in Nederland en de gezondste ter wereld.

Q: HOE GAAN WE EEN GEZONDE GENERATIE REALISEREN?
A: We leggen hiervoor de basis bij kinderen, in de leeftijdscategorie: -9 maanden t/m 24 jaar.

We werken aan drie speerpunten:

  • Gezonde basis: sociaal emotionele stabiliteit en weerbaarheid.
  • Gezonde leefstijl: jeugd die gezond leeft omdat ze het zelf wil.
  • Gezonde omgeving: de omgeving verleidt én helpt om gezond te leven.

Dit doen we binnen 5 gezondheidsthema's:

  • Vrij van: tabak, alcohol <18, drugsgebruik en problematisch gamen.
  • Balans tussen inspanning en ontspanning.
  • Voldoende bewegen.
  • Gezond eten en drinken.
  • Respectvol en veilig contact (o.a. veilig vrijen en niet pesten).

Q: WAT LEVERT DE GEZONDE GENERATIE OP VOOR NEDERLAND?
A: Het gezamenlijk verbeteren van hun gezondheid levert heel Nederland veel op. Jongeren gaan zich energieker en gezonder voelen in sociaal, fysiek en mentaal opzicht. Op de middellange termijn verwachten we een gezondere bevolking met minder chronisch zieken te zien. Op de lange termijn verwachten we een toename van de gezonde levensjaren van Nederlanders. Zo dragen we ons steentje bij aan de verhoging van de arbeidsparticipatie en de verlaging van de zorgkosten in Nederland.

Q: WAAROM WILLEN WE DE GEZONDSTE VAN DE WERELD ZIJN
A: Onze ambitie is dat in 2040 de Nederlandse jeugd de gezondste is ter wereld. Niet omdat we willen winnen of de beste willen zijn, maar omdat we onszelf willen blijven verbeteren. En zolang er andere landen zijn die hun jeugd een gezonder leven geven, dan kunnen wij daarvan leren. Wij willen ons aan die goede voorbeelden optrekken. Andersom zou het ook mooi zijn als wij, met alles dat we in Nederland de komende jaren gaan doen en leren, ook andere landen kunnen inspireren om het nog beter te doen voor hun jeugd. Want uiteindelijk verdient natuurlijk ieder kind en iedere jongere, waar ook ter wereld, een gezond leven dat de vrijheid geeft om het beste uit zichzelf en het leven te halen. Om dat mogelijk te maken werken we aan een gezonde basis, een gezonde leefstijl én een gezonde omgeving voor alle jongeren met en zonder een beperking.

Q: HOE IS HET MEERJARENPROGRAMMA ‘DE GEZONDE GENERATIE’ ONTSTAAN?
A: Het meerjarenprogramma Gezonde Generatie is in november 2017, in navolging van de Rookvrije Generatie, door de Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF) vastgesteld in opdracht van de Stichting Loterijacties Volksgezondheid (SLV). De wens is om krachten te bundelen in het belang van de volksgezondheid en preventie in Nederland. In 2018 heeft de Algemene Ledenvergadering van de SGF het Plan van Aanpak Gezonde Generatie goedgekeurd om het meerjarenprogramma mee te gaan uitvoeren. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de afdracht van Nederlandse Loterij aan de gezondheidsfondsen.

2K40 De community voor en door jongeren

Q: WAT IS 2K40?
A: 2K40 is de content-gedreven community voor jongeren van de Gezonde Generatie. Via de 2K40 community zullen tal van formats samen met jongeren ontwikkeld worden die te zien zijn op uiteenlopende kanalen: YouTube, Instagram, TikTok; 2K40 is van de Gezonde Generatie en overal aanwezig waar jongeren te vinden zijn. Met 2K40 produceren we samen met jongeren content die bijdraagt aan het maken van gezonde keuzes. Ons doel is om jongeren te empoweren om zelf te kiezen voor gezond. We laten zien en ervaren dat je door gezond te leven beter in je vel zit en meer uit jezelf en het leven kunt halen.

Q: WAAROM 2K40?
A: De omgeving speelt een belangrijke rol en kan jongeren helpen en stimuleren om gezond te leven om zo het beste uit zichzelf te halen. Toch ervaren jongeren nu regelmatig het tegenovergestelde. Uit onderzoek van MarketResponse, onder zowel jongeren (12-18 jaar) als volwassenen (18+), blijkt dat jongeren het belangrijk vinden om gezonder te eten en drinken. Er mag volgens hen ook meer aandacht komen voor het voorkomen van pesten en daarnaast vinden jongeren het belangrijker dan volwassenen dat de samenleving rookvrij wordt gemaakt en dat er harder wordt opgetreden tegen drugs. Kortom, jongeren willen op een aantal punten meer aandacht voor een gezonder leven. Via 2K40 kunnen jongeren hun stem laten horen en aandacht vragen voor dat wat ze zelf belangrijk vinden.

Q: IS COVID-19 DE AANLEIDING VOOR DE GEZONDE GENERATIE OF 2K40?
A: Nee, de huidige COVID-19 pandemie is niet de aanleiding voor 2K40 en/of het programma de Gezonde Generatie. Het programma en een groot deel van de plannen bestonden al voordat het leven van jongeren in Nederland werd beïnvloed door de huidige COVID-19 omstandigheden. Wat deze tijd wel duidelijk maakt is het belang van een goede gezondheid én het voorkomen van de groei van het aantal mensen met een chronische aandoening, die nu de kwetsbare doelgroep zijn.